Via Fabrilis

PL

Szlak Tradycji Rzemieślniczych
Via Fabrilis

Projekt „Szlak Tradycji Rzemieślniczych" jest wspólnym dziełem Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabí i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, finansowanym z funduszu Unii Europejskiej. Powstał on w celu wspierania rozwoju turystyki kulturowej oraz pomocy w zachowaniu tradycji rzemieślniczych w średniej i zachodniej części przedgórza Karkonoszy i przyległej części przedgórza Gór Izerskich po polskiej stronie.

Szlak Tradycji Rzemieślniczych przebiega na trasie Vrchlabí - Bolesławiec i łączy miejscowości, mając na uwadze ich znaczenie oraz aspekty ciekawe dla turystów. Po czeskiej stronie, poczynając od Vrchlabí po Harrachov, przez Jilemnice, Poniklę, Vysoké n. J. i Paseky n. J., zwiedzający, za pośrednictwem obejrzenia muzealnych ekspozycji czy uczestniczenia w procesie produkcyjnym, mogą poznać tradycję, a niekiedy i współcześnoć niektórych, bardziej lub mniej powszechnych rzemiosł oraz rękodzieła, charakterystycznego jedynie dla Karkonoszy.

CZ

Cesta řemeslných tradic
Via Fabrilis

Projekt „Cesta řemeslných tradic“ je společným dílem Krkonošského muzea ve Vrchlabí a Muzea keramiky v Boleslavci, financovaným z fondů Evropské Unie. Vznikl na podporu rozvoje kulturního turismu a zároveň i na podporu uchování řemeslných tradic ve střední a západní části podhůří Krkonoš a v přilehlé části podhůří Jizerských hor na straně polské.

Cesta řemeslných tradic vede po trase Vrchlabí - Boleslavec a spojuje místa z daného úhlu pohledu významná a zajímavá. V nich se na české straně, od Vrchlabí po Harrachov, přes Jilemnici, Poniklou, Vysoké n. J. a Paseky n. J., mohou návštěvníci prostřednictvím muzejních expozic či exkurzí do provozu seznámit s tradicí a někde i současností jak některých více či méně běžných řemesel, tak i čistě krkonošských specifik.

DE

Der Weg der Handwerkstraditionen
Via Fabrilis

Das Projekt „Der Weg der Handwerkstraditionen“ ist ein gemeinsames Werk des Riesengebirgsmuseums in Vrchlabí/Hohenelbe und des Keramikmuseums in Bolesławiec/Bunzlau. Es wird aus EU-Fonds finanziert. Das Projekt soll die Entwicklung des Kulturtourismus unterstützen und gleichzeitig dem Erhalt von Handwerkstraditionen im Mittel- und Westteil des Riesengebirgs-Vorlandes und des angrenzenden Teils des Isergebirges auf der polnischen Seite dienen.

Der „Weg der Handwerkstraditionen“ führt von Vrchlabí nach Bolesławiec und verbindet die in dieser Hinsicht bedeutenden und interessanten Ortschaften. Hier, auf der tschechischen Seite geht er von Vrchlabí über Jilemnice, Poniklá, Vysoké n. J. und Paseky n. J. bis Harrachov. Die Besucher können durch die Museumsausstellungen oder durch Exkursionen in die Betriebe die Tradition bzw. die Gegenwart einiger mehr oder weniger üblicher Handwerke kennenlernen. Zu finden sind auch typische Spezifika des Riesengebirges.