CZ PL DE

Historicko-muzejní pracoviště ve Lwówku Śląském

Radnice ve Lwówku

Historicko-muzejní pracoviště působí v rámci Okresní a městské veřejné knihovny v městě Lwówku Śląském. Návštěvníkům nabízí expozice uvnitř raně renesanční radnice, jejíž stavbu řídil jeden z nejlepších renesančních architektů této části Evropy Wendel Rosskopf. V jednotlivých sálech jsou vystaveny sbírky tematicky spojené s historií, tradicemi a kulturním bohatstvím města. Je tu i skupina exponátů přibližujících návštěvníkům historii zdejší těžby zlata, která byla důvodem k obdržení městských práv již roku 1217. Město se dynamicky rozvíjelo po stránce hospodářské a zároveň posilovalo své pozice jako administrativní středisko. Kromě jiných privilegií Lwówek obdržel i právo várečné, zdejší pivo se rychle stalo slavným i za hranicemi Dolního Slezska a těšilo se oblibě po několik století, o čemž svědčí část sbírek. Když nízká vydatnost rudy způsobila úpadek dobývání zlata, nerentabilní těžbu nahradil rozkvět soukenictví, tkalcovství a také lámání a opracování stavebního kamene.

Expozice minerálů a drahých kovů v budově radnice

V 16. století se podle kronikářů většina z asi 8 000 obyvatel živila výrobou sukna, přičemž tehdy ve městě pracovalo 450(!) soukenických, tkalcovských a barvířských dílen. Úpadek prosperity způsobila třicetiletá válka, za které bylo město úplně zničeno. Ve 2. pol. 18. století byl na základě mnohasetleté tradice založen městský pivovar, a to na místě bývalého knížecího zámku. Na konci 18. století byl největším výrobním podnikem ve městě a o dvacet let později jeho výstav činil více než 2 000 achtlů (téměř 3 000 litrů) piva ročně. Pivovar, coby obecní majetek, byl nejprve řízen cechem složeným z nejvlivnějších měšťanů. Roku 1871 ho koupil Julius von Hohberg a v rukou tohoto rodu zůstal až do 2. světové války; byl jedním z nejuznávanějších pivovarů ve Slezsku.

1 achtl = 2,906 litru!

Část expozice věnované historii pivovarnictví
Kamenická výzdoba fasády radnice