CZ PL DE

Sklárna Julia v Piechowicích u Szklarské Poręby

Region Krkonoš je od středověku znám výrobou skla. Souvisí to s dostupností křemenného písku, jakož i palivového dřeva a vody, které slouží k jeho výrobě.

Hutnik topiarz

V tradicích sklářského regionu pokračuje v dnešní době sklárna Julia v Piechowicích u Szklarské Poręby, která je v provozu od r. 1866. V té době zde vznikl první závod na zdobení skla, který se specializoval na opracování součástí lustrů a produkci křišťálových lustrů. V roce 1889 byla dokončena stavba sklárny Fritze Heckerta, která se v roce 1923 sloučila se slavnou sklárnou Josephine ve Szklarské Porębě a také se závody v Sobieszowě. Tak byla založena akciová společnost pod společným obchodním názvem Josephine. Nynější polský název firma získala v r. 1958.

Programy pro děti

Už téměř 150 let se v peichowické skárně vyrábí křišťálové sklo, které získalo celosvětovou proslulost. Výrobky, které zde vznikají v současnosti, se těší uznání jak mezi stoupenci tradice, prosté elegance, jakož i mezi stoupenci současného designu.

Současná produkce sklárny Julia

Návštěvou poslední fungující sklárny na polské straně Krkonoš se můžete seznámit s procesem vzniku křišťálového skla a také se zblízka podívat na foukání a zdobení skleněných nádob. Na procesu vzniku jednotlivé křišťálové nádoby se podílí až 70 různých specialistů.

Ve sklárně se provádějí speciální dílny, programy pro mládež i dospělé a také je připraven speciální program pro děti v minisklárně. Během praktických ukázek je možné se dostat bezprostředně na pracoviště a pocítit, jak vysokou teplotu vyzařuje sklářská pec. Na naučné stezce se nacházejí stanoviště, na nichž jsou ukázány jednotlivé etapy vzniku výrobků z křišťálového skla: od skláře, který dává výrobku tvar, přes dekoratéra, brusiče, po konečnou kontrolu, kterou provádí zkušené lidské oči.

V areálu sklárny se nacházejí dvě firemní prodejny a unikátní Křišťálová kavárna.

Sklárna Julia v Piechowicích u Szklarské Porębje v provozu od roku 1866. Už téměř 150 let se v ní vyrábí křišťálové sklo, které získalo celosvětovou proslulost. V průběhu let se měnila móda a vkus. Dnes jsou výrobky z křišťálu uznávány a mají velkou popularitu jak mezi příznivci tradice, tak jednoduché elegance či moderního designu.

Už tři roky se může každý návštěvník Krkonoš zblízka podívat na technologii výroby křišťálového skla, ručního foukání a rafinace skla v poslední dochované sklárně na polské straně Krkonoš. Sklárna Julia umožňuje seznámení s dlouhou historií výroby křišťálového skla v doprovodu kvalifikovaného průvodce. Pro děti jsme připravili speciální dílny v minisklárně. Během prohlídky lze pocítit horko z hutní pece a přímo na pracovišti se podívat, jak vznikají umělecká díla. Od poloviny roku 2014 plánujeme zahájit i kurzy pro mládež a dospělé.

V areálu sklárny se nachází firemní prodejna a unikátní Křišťálová kavárna.