CZ PL DE

de, karpacz

Muzeum sportu a turistiky (Muzeum Sportu i Turystyki) v Karpaczi shromažďuje exponáty, dokumenty a předměty související s rozvojem sportu, cestovního ruchu a ochrany přírody. Má zajímavé sbírky a originální muzejní expozici.

Část expozice věnované historii lyžování

Stálá expozice se člení do tří částí:

I. Geneze a rozvoj cestovního ruchu v Krkonoších

Shromážděné exponáty a umělecké fotografie dokumentují hospodářské činnosti usnadňující a urychlující „ovládnutí“ hor: práci horníků, hutníků, dřevařů, pastevců a bylinkářů. Oni připravili cestu budoucím turistům. Vyjmenovaná řemesla a jejich výrobky, které tvoří základ hospodaření v horských oblastech a zároveň přispěly k rozvoji turistiky v tomto regionu. Historické obrázky a původní vybavení umožňují seznámit se se specifickými způsoby cestování v Krkonoších v 19. stol., např. s vynášením turistů do hor na speciálních nosítkách. První průvodce hovoří o významu lázní Cieplice pro rozvoj cestovního ruchu.

II. Vývoj zimních sportů

Krkonoše jsou regionem, ve kterém se rozvinuly zejména zimní sporty, mj. sáňkařství. Exponáty shromážděné v této části muzea umožňují poznat historii, vývoj a změny v konstrukci zimního vybavení, počínaje nejstaršími exempláři lyží, sněžnic, sáněk a bobů, které vznikaly nejčastěji v řemeslnických dílnách nacházejících se v oblasti Krkonoš. Najdeme zde i mnohé sportovní trofeje významných závodníků a také dokumenty a suvenýry související s úspěchy dosahovanými polskými sportovci.

III. Ochrana přírody

Doplněním expozice je výstava “Ochrana přírody”. Rozmanité exponáty a barevné umělecké fotograie ve výstavním sále prezentují přírodní prostředí Krkonoš. Vedle stálé expozice zde najdeme často obměňované výstavy tematicky spojené s programovým zaměřením muzea.

Fauna Krkonoš – část muzejní expozice