CZ PL DE

de, kowary

Spolek přátel Kowar (SMK, Stowarzyszenie Miłośników Kowar) vznikl v roce 1993 a v roce 1997 získal sídlo – budovu v ulici Górnicza 1, jíž se přezdívá Dům tradic (Dom Tradycji).

Budova Domu tradic v Kowarech

Ve své programové náplni má SMK kulturní činnost, kurzy německého jazyka a také se zabvá ochranou památek, např. pečuje o kamenný obelisk ukazující směr Kowary – Kamienna Góra. Od roku 1993 spoluorganizuje každoroční akce: Barbórku (svátek horníků) pro kowarské horníky uranových rud, Majówku artystycznu (Uměleckou májovou slavnost), Kowarskie lato (Kowarské léto), Dni Kowar (Dny Kowar) a také realizuje vlastní projekt spolufinancovaný z prostředků EU – Legendy euroregionu Nisa. SMK organizuje i koncerty mládeže. Tyto aktivity navazují na regionální tradice, podporují místní řemesla a také činnost různých odvětví průmyslu, včetně hornictví, jímž se Kowary chlubí odedávna.

V Domě tradic najdeme čtyři výstavní prostory. V přízemí se nachází stálá expozice Kowary na historických pohlednicích, v patře byla zpřístupněna část sbírky věnované kowarskému hornictví. Další část sbírky je prezentováno od r. 2013 v Sálu tradic města.

Expozice se věnuje tradicím spojeným s dobýváním železné rudy, jímž se v historii Kowary proslavily. Dobývání začalo ještě za panování knížete Bolesława Kędzierzawego, který 10 let po objevení rudy na úbočí hory Rudnik vydal privilegium, od něhož se datují počátky hornických tradic v regionu. V následujících letech vznikaly v městě kovárny a metalurgická zařízení, na konci 16. století se pak Kowary staly významným střediskem výroby palných zbraní. Významným datem byl rok 1927, kdy se začalo s dobýváním uranu, což znamenalo počátek nového odvětví těžařského průmyslu. Kowarský uran byl do r. 1939 prodáván do Oranienburgu a také do Hamburku. Po r. 1945 bylo dobývání uranu obnoveno, avšak bylo utajované. Uran se ve 40. a 50. letech dobýval pro sovětské potřeby. Potvrzuje to i nejzajímavější exponát, tajná sovětská geologická mapa, na které jsou vidět žulové intruze v oblasti Janovického rudohoří (Rudawy Janowickie) a Krkonoš (Mniszków – Kowary – Karpacz). Mapa z r. 1953 je nakreslena na hedvábí. V Domě tradic se dále nachází vzácné vídeňské piano z r. 1870. V ostatních dvou sálech v patře se pořádají dočasné výstavy.

V roce 2013 u příležitosti 20. výročí činnosti byl SMK poctěn vyznamenáním za zásluhy o polskou kulturu, které mu udělilo Ministerstvo kultury a národního dědictví. Z iniciativy spolku obdržel F. Gawor titul čestného občana města Kowary za úspěšnou realizaci výstavy kowarského hornictví v rámci polsko-českého projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU s názvem Podzemí Krkonoš.

Spolek udržuje kontakty se spolkem Schenau-Berzdorf z Německa a spolupracuje s městy Žacléř a Vrchlabí.