CZ PL DE

de, luban

Regionální muzeum (Muzeum Regionalne) v Lubani vzniklo v roce 1975. Zpočátku shromažďovalo materiály vztahující se k vojenským osadníkům, kteří osídlili nově získané západní a severní části Polska po druhé světové válce. V 90. letech rozšířilo svou působnost a společně s Muzeem vojenského osadnictví (Muzeum Osadnictwa Wojskowego) bylo přeměněno v instituci, která se věnuje dějinám regionu. Současné muzejní sbírky se týkají hlavně Lubaně a okolí a také slezského a hornolužického pohraničí. Mezi exponáty se nacházejí např.: dokumenty související s historií města, soubor keramických nádob, nalezených pod základy domů z 15. a 16. století, sbírka cínových nádob a také soubor obrazů místních umělců. Zajímavostí je sbírka hornin a minerálů pocházejících ze západní části Dolního Slezska.

Budova Regionálního muzea v Lubani

Na přelomu 15. a 16. století bylo město známé svým pivovarnictvím. Zdejší pivo se točilo dokonce ve vratislavské Piwnicy Świdnickiej. Avšak největší bohatství městu přineslo plátenictví. Cech pláteníků byl založen v 70. letech 16. století a v r. 1577 potvrdila městská rada cechovní stanovy. Plátenická výroba přispěla k rozkvětu obchodu, díky němuž se Lubaň stala na přelomu 16. a 17. století významným městským střediskem. Vrchol městského řemeslnictví připadá na konec 17. století. K rozvoji města jistě přispělo i to, že se nachází při cestě Via Regia. V Lubani žili a pracovali bohatí kupci, mezi jinými zde působil i Karl Gottlob Kirchhoff, nejvýznamnější zástupce lubaňského kupectví v novověku, který obchodoval s textilem. Nechal postavit tzv. Dům u korábu (Dom pod Okrętem), který se ve své době stal skutečným centrem obchodu s plátnem. V současnosti se jedná o jednu z nejcennějších architektonických památek Lubaně. Další významnou osobností Lubaně byl jeden z nejvýznamnějších kupců Daniel Andreas Fischer, který ve městě žil v 18. stol.

Pohled do stálé expozie
Cínové nádobí – džbán (r.1600) a talíř (r.1793)