CZ PL DE

de, szklarska_karkonoskie

Krkonošské centrum pro ekologickou výchovu (KCEE, Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej) je zařízení polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy), které koordinuje jeho aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání. Hlavním cílem KCEE je ukázat atraktivním způsobem jedinečnost přírody Krkonoš a také mnohostranný vliv člověka a jeho činností, včetně řemesel, na hory.

Krkonošské centrum ekologické výchovy ve Szklarské Porebě

Tomuto účelu slouží interaktivní expozice s názvem “Virtuální Krkonoše”, která prezentuje oblasti s nejcennější přírodou a nejmalebnější části hor: prvky ledovcového reliéfu, svět rostlin a zvířat. Pomocí interaktivní multimediální prezentace lze nahlédnout např. do Kotle Malého Stawu, obdivovat krásu krkonošských skalisek a výhledy z nejvyšších vrcholů, ocitnout se v arktické tundře na náhorní plošině Krkonoš, obdivovat jezero ledovcového původu Wielki Staw, rozlehlá kamenná moře Obřího hřebene a seznámit se s více než stovkou vzácných rostlinných a zvířecích druhů Krkonoš. Projekce filmů, pásma diapozitivů a různé formy prezentací probíhají v komfortním promítacím sále. Komentář k výstavám je ve čtyřech jazykových verzích: polské, české, německé a anglické.

Programy pro děti s ekologickou tématikou

Krkonošské centrum pro ekologickou výchovu kromě zpřístupnění expozic pořádá také vzdělávací programy Naše Krkonoše, Krkonošská zima, Návštěva u Krakonoše a Barevné Krkonoše, pro které využívá vlastní vzdělávací pracovníky. V průběhu jednotlivých vdělávacích programů a dílen se účastníci mimo jiné učí poznávat různé druhy stromů a seznámí se s použitím jednotlivých dřevin v oblasti řemesel, umění, výroby i průmyslu.

Virtuální Krkonoše

KCEE disponuje i sálem pro výstavy a knihovnou se studovnou. Na místě lze zakoupit knihy, mapy, brožury a další publikace propagující Krkonoše. Kolem budovy KCEE vede naučná stezka přizpůsobená pro osoby s postižením a nedaleko začíná přírodní stezka na Szrenici.