CZ PL DE

de, voletiny

Tkalcovské muzeum v Domě pod jasanem v Trutnově – Voletinách se nachází ve zrekonstruovaném venkovském statku. Reprezentuje soukromou sbírku manželů Poliakových a na jeho provozu a programech se podílí občanské sdružení Tkalcovské venkovské muzeum.

Pohled do muzejní expozice

Bylo otevřeno v roce 2008 původně v jedné místnosti, kde se v současnosti nachází tkalcovna, která je plně vybavená pro výuku lidových řemesel, předení, tkaní a zpracování vlny a lnu. Nové prostory muzea byly otevřeny v roce 2013. Muzeum je interaktivní a každý návštěvník si může vyrobit na dobových nástrojích provázek ze lnu, tkát na historickém tkalcovském stavu nebo česat či příst ovčí vlnu. V další části objektu je řemeslná dílna, ve které probíhají kurzy lidových řemesel a výtvarných technik a návštěvníci si mohou vyrobit vlastnoruční suvenýr.

Zahrada u domu je přizpůsobena odpočinku pro dospělé s hrací zónou pro děti.

V muzeum se pořádají vzdělávací programy pro dospělé zaměřené na lidová řemesla: tkalcovství, košíkářství, hrnčířství, výtvarné kurzy vitráží, kresby, výroby nejrůznějších šperků, slaměné ošatky atd.

Probíhají zde rekvalifikační kurzy Ruční tkadlec a Košíkář a řada akreditovaných kurzů. Některé vzdělávací programy byly vytvořeny a realizovány s podporou z ESF a ministerstva školství.

Vzdělávací programy pro děti nabízejí zábavnou formou poznávat tradiční krkonošské řemesla. Pořádají se celodenní letní programy pro děti se zaměřením na lidová řemesla a výtvarnou tvorbu.

Muzeum pořádá tradiční akce Staročeské vánoce v muzeu a Květná neděle v muzeu a v létě Den Krkonošských řemesel.

Část muzejní expozice věnované tkalcovství
Část muzejní expozice věnované tkalcovství
Část muzejní expozice věnované tkalcovství
Část muzejní expozice věnované tkalcovství